Cursus

Herstelrecht en mediation in strafzaken

Terug naar het overzicht

Herstelrecht in strafrechtelijke context neem in Nederland een hoge vlucht.
Mediation in strafzaken is een onderdeel van herstelrecht in bredere zin. Na een pilot van 3 jaar bij een zestal rechtbanken is sedert 2017 bij alle gerechten voorzien in de mogelijkheid van verwijzing naar Mediation in Strafzaken. In 2017 zijn landelijk bijna duizend strafzaken verwezen. Ruim 76 % van deze zaken werd succesvol afgerond. Een advocaat van verdachte dan wel slachtoffer kan een zaak aanmelden bij het OM, die vervolgens contact opneemt met het mediationbureau. In drie uur zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling van en de mogelijkheden die Herstelrecht en daarbinnen Mediation in Strafzaken bieden en de kansen die dit biedt voor de advocatuur.

Deze cursus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei in motel Breukelen. 

Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven. 

Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€225,= inclusief diner en borrel).

Wij kijken uit naar uw komst.

Programma 29 mei 17.00 – 21.00 uur

17.00 – 17.45 uur: Herstelrecht in breder en historisch perspectief en het Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken

Docent 
Gert Jan Slump is veelgevraagd trainer en spreker op het terrein van herstelrecht en herstel- en slachtoffergericht werken. Sinds 2009 werkt hij als vrij gevestigd criminoloog en ondernemer. Hij heeft veel ervaring in procesbegeleiding, training en advies-, innovatie- en ontwikkeltrajecten en is sinds 1989 betrokken bij ontwikkelingen rond herstelrecht in Nederland. Hij is mede oprichter van Stichting Restorative Justice Nederland (2010). Als projectleider heeft hij voor de Stichting tal van opdrachten uitgevoerd waaronder recentelijk het uitbrengen van een proeve van wetgeving/voorstel van wet ‘Bemiddeling in strafzaken’ (februari 2017). Hij is algemeen projectleider bij de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland. Ook is hij een van de oprichters van Samenlevingsproces voor democratische besluitvorming in grootschalige conflicten.

17.45 – 18.30 uur: Hoe verloopt het proces van mediation in strafzaken met een voorbeeld van een mediation

Docent
Kitty Duell is MAS in International Mediation, MNI/MfN mediator, Certified IIRP Facilitator & trainer of trainers, mediator in strafzaken en onder andere trainer in MiS. Daarnaast is zij een Certified International Hostage Negotiator. Zij zal een overzicht bieden van de stand van zaken van Mediation in Strafzaken en de positieve mogelijkheden belichten die mediation biedt voor uw cliënten en voor u als advocaat.

18.30 – 19.30 uur: Pauze met buffet

19.30– 20.15 uur: Wat kan er allemaal worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met een voorbeeld van een uitgebreide overeenkomst

Docent

Antonietta Pinkster is advocaat (1978) en MfN registermediator (2006). Zij is gespecialiseerd mediator in strafzaken van het eerste uur, en heeft inmiddels een zeer ruime ervaring opgedaan. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ)ij is zij actief betrokken bij het op de kaart zetten en houden van mediation in strafzaken (MiS).

20.15 -21.00 uur: Op welk moment en in wat voor soort zaken kan een advocaat verzoeken om mediation. Is er een cultuuromslag nodig om dit innovatieve instrument in te zetten?

Docent

Monique van der Zouw studeerde nederlands recht, hoofdrichting strafrecht, en daarnaast criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 is zij beëdigd als advocaat en is sindsdien aan een viertal kantoren verbonden geweest. Monique is sinds 2001 ook mediator, sinds 2013 rechter-plaatsvervanger in Rotterdam in meervoudige strafzaken en doet sinds 2013 mediations in strafzaken. Zij is tenslotte sedert oktober 2017 bestuurslid van de Vereniging Mediation in Strafzaken (VMSZ).

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.

Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 29 mei 2018.

Locatie: Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.