Cursus

Een update over het tuchtrecht, de gedragsregels en de Wwft

Terug naar het overzicht

NB: het betreft hier de cursus die voor 18 september 2019 stond gepland maar helaas moest worden geannuleerd.

 

Het toezicht op de advocatuur is de afgelopen jaren flink aan verandering onderhevig geweest. In 2015 verscheen de Verordening op de Advocatuur (Voda). In 2018 werden, voor het eerst sinds 1992, de Gedragsregels herijkt. Confraternele correspondentie bestaat in de praktijk niet meer. Het werk van de advocaat wordt getoetst aan de regels van de civielrechtelijke opdrachtnemer. In juli 2018 werd de Wwft ingrijpend gewijzigd. Advocatenkantoren moeten in het kader van de Wwft nadenken over hun praktijk en processen. De dekens hebben in 2019 een beleidsregel Wwft voor advocatenkantoren gepubliceerd.

Deze cursus behandelt in drie uur tijd belangrijkste veranderingen waar strafrechtadvocaten in hun dagelijkse praktijk mee te maken kunnen krijgen.

Thema’s:
– Toezicht op de advocatuur anno 2020: hoe werkt dat in de praktijk; de focus van de dekens en het jaarplan van het College van Toezicht 2020.
– De belangrijkste wijzigingen in de Gedragsregels en  actualiteiten tuchtrecht.
– De Wwft 2018 komt ook voor strafrechtadvocaten regelmatig om de hoek kijken.

Datum: De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 29 januari 2020
Tijd: 17:00 – 21:00 uur
Locatie: Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Punten
Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Docenten
Mr. S.A.A. Hendrickx is tot eind 2019 advocaat en stafjurist geweest bij de Haagse Orde van Advocaten, belast met toezichtzaken. Inmiddels is zij als zelfstandig advocaat gevestigd in Den Haag. Suzanne is voorts docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in-house opleidingen als lesmiddagen voor de Stichting Permanente Opleiding, SDU en OSR. Suzanne vormde van 2013 tot en met 2019 samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van WWFT vraagstukken. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren www.advius.nu 

Bas Martens is strafrechtadvocaat en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl / www.advius.nu

 

Deze bijzondere cursus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op 29 januari 2020 in Hotel van der Valk in Breukelen. Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven. 
Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€ 150,= incl. diner en borrel). 
Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel.
 
Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 
 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijsmoeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.