Cursus

De Verdediging in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering

Terug naar het overzicht

Er wordt druk gewerkt aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is door het WODC onderzoek gedaan naar de positie van de verdediging in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering. De moderniseringsoperatie strekt er toe een meer “contradictoir” procesmodel vorm te geven, en (mede daardoor) een “beweging naar voren” te realiseren.

De centrale vraag in het onderzoek was welke verwachtingen of zelfs verplichtingen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering in dat verband op de verdediging worden gelegd. De daarmee samenhangende vraag is dan natuurlijk of het gemoderniseerde wetboek dan ook aan de verdediging de instrumenten, faciliteiten en mogelijkheden biedt om die verwachtingen en verplichtingen waar te kunnen maken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Petra van Kampen en Dian Brouwer. In deze cursus worden de bevindingen van het onderzoek gedeeld en besproken.

Thema’s:

  • Wat is de filosofie van het nieuwe Wetboek; welk procesmodel staat centraal?
  • Wat zijn de centrale verwachtingen/verplichtingen die daarin op de verdediging rusten?
  • Hoe ziet het nieuwe strafproces er op hoofdlijnen uit?
  • Welke instrumenten krijgt de verdediging om haar taak naar behoren te vervullen?
  • Wat betekent de verwachting dat de verdediging meer “tegenspraak” moet bieden voor de rol en taak van de rechter?
  • Welke grenzen stelt art. 6 EVRM aan de “beweging naar voren”?

DOCENT

Prof. mr. Petra van Kampen (1969) is als partner verbonden aan Franken|Zuur|vanKampen|Croes Advocaten in Amsterdam. Als (strafrecht)advocate is zij gespecialiseerd in fraude-, corruptie- en milieuzaken. Daarnaast is zij hoogleraar strafrechtspraktijk aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze heeft een groot aantal publicaties op het gebied van straf(proces)recht op haar naam staan. Als lid van de algemene raad van de NOvA houdt zij zich onder meer bezig met het project Modernisering Strafvordering.

DOCENT

Prof. mr. Dian Brouwer (1967) is partner bij JahaeRaymakers te Amsterdam en gespecialiseerd in (fiscale) fraude, (internationale) corruptie en overig ondernemingsstrafrecht. Hij is medeoprichter van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). Sinds 2016 is hij bijzonder hoogleraar Verdediging in strafzaken aan de Universiteit Maastricht. Hij is lid van de Adviescommissie Modernisering Wetboek van Strafvordering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Datum: De bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 april 2019.

Tijd: 17.00 – 21.00 uur (met tussen 18.30 en 19.30 uur pauze met buffet)

Locatie: Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein).

Punten: Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Prijs: € 225,= incl. diner en borrel

Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven.

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).

Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.