28 augustus 2018 in Actueel, Algemeen

Aanmelden NVSA Jaarcongres: Cybercrime en digitale opsporing (14 en 15 december)

Klik hier voor digitaal aanmelden

Klik hier voor aanmelden per post

JAARCONGRES: CYBERCRIME EN DIGITALE OPSPORING

Dagelijks worden wij vanuit de media en de praktijk geconfronteerd met de toename van cybercriminaliteit. Ook de georganiseerde misdaad en zelfs terroristen lijken zich steeds bewuster te worden van de mogelijkheden die cyberspace hen biedt. De overheid geeft daarbij herhaaldelijk aan dat het bestrijden van misdaad in de digitale wereld een speerpunt moet worden van het beleid. Hoe moet de strafrechtadvocatuur omgaan met deze verschuiving van misdaad van de straat naar de digitale wereld?

Uit de praktijk merkt de strafrechtadvocaat ook het toegenomen belang van digitale bewijsgaring voor de opsporingsdiensten. Er zijn bezwaarlijk meer zaken van enige grootte te bedenken waarin digitale bewijsgaring, zoals historisch berichtenverkeer of locatiegegevens, geen enkele rol speelt. Hoe gaat de strafrechtadvocaat adequaat om met deze digitale opsporingsbevoegdheden, en hoe verzet hij zich tegen de onjuiste toepassing daarvan?

Het grensoverschrijdende karakter dat haast inherent is aan misdrijven gepleegd via het wereldwijde web, brengt daarbij vele nieuwe complicaties met zich mee, die enkel opgelost lijken te kunnen worden door een nieuwe (internationale) visie te creëren op beginselen van rechtsmacht en grensoverschrijdende opsporingshandelingen. Hoe zorgt de strafrechtadvocatuur er voor dat haar stem gehoord wordt bij het ontwerpen van deze nieuwe visie, zodat de gerechtvaardigde belangen van de verdachte en de onschuldige burger daarin worden meegenomen? 

Nederland lijkt met de Wet Computercriminaliteit III internationaal voorop te willen lopen in de bestrijding van cybercrime en het gebruik van (grensoverschrijdende) digitale opsporingsbevoegdheden. Terwijl bij de rechtspraak, het OM en de opsporingsdiensten grote investeringen worden gedaan in specialisering op dit vlak, lijkt de strafrechtadvocatuur de specialiseringsslag op dit moment nog maar mondjesmaat te maken. De verschuiving van misdaad van de fysieke wereld naar de digitale wereld biedt veel kansen voor de strafrechtadvocatuur, maar verplicht ook tot het zich verdiepen in deze enerverende en uitdagende materie. Die verdieping zal ruimschoots geboden worden in het tweejaarlijkse NVSA-Congres in Maastricht.

Verschillende gerenommeerde sprekers lichten op de eerste dag van het Congres vanuit hun eigen werkgebied de huidige stand van zaken toe rondom cybercrime en de digitale waarheidsvinding. Deze eerste dag zal worden afgesloten met een vrolijke noot van Dolf Jansen, en het traditionele diner in Chateau Neercanne. De tweede dag van het Congres zal zich richten op de techniek achter de digitale misdaad, waarbij aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond zal worden hoe kwetsbaar onze digitale systemen, maar ook de mensen die die systemen gebruiken, in werkelijkheid zijn.

NVSA Jaarcongres Brochure