29 september 2021 in Algemeen

NVSA Congres 17 & 18 december 2021

We zijn hemeltje zo blij dat we elkaar weer (en masse) kunnen ontmoeten na drie jaar afwezigheid. Tijd dus voor een feestje. Maar tegelijkertijd, is het wel tijd voor een feestje? De staat van de rechtsstaat is niet best, de stand van (voor) de sociale advocatuur is deplorabel en het vak van de strafrechtadvocaat is voor velen van ons allang geen veilig en rustig bezit meer. We zijn – niettegenstaande (of misschien wel dankzij) de jurisprudentie van de Hoge Raad – nog steeds gedreven, maar ook cynischer en minder onbevangen.

Het is tijd voor bezinning: wat gaat er goed, wat kan er beter en wat moet er beter? Hoe ziet de rol van de strafrechtadvocaat er – idealiter – uit? Welke plaats komt ons toe? Wat betekenen de door diverse gremia geconstateerde tekortkomingen aan de zijde van de overheid voor de strafrechtadvocatuur? We gaan (het) horen van jonkies en oude rotten in het vak; van insiders, maar ook van outsiders en zelfs van ‘out/insiders’. Elke inleiding eindigt met een stelling over het vak, aan de hand waarvan vervolgens door de zaal gedebatteerd kan worden. Op dag 2 is het woord aan onze cliënten: wat kan en mag van ons verwacht worden in relatie tot onze gedetineerde cliënten op het moment dat de (onherroepelijke) straf ten uitvoer wordt gelegd? Welke rol zouden we kunnen spelen? Welke rol zouden we moeten spelen? Wat is nodig? En wat is mogelijk?

Het uitgebreide programma en meer informatie kunt u vinden in deze Brochure 2021.

Aanmelden voor het congres kan via deze link.

Prijs en volgorde van inschrijven 
De voor (aspirant)-leden van de NVSA (en de NVJSA) fors gereduceerde prijs voor deelname aan het congres bedraagt € 300,-. Daarin zijn inbegrepen koffie/thee, lunch en diner in en vervoer naar Chateau Neercanne. Het congres is in beginsel alleen voor leden van de NVSA/NVJSA toegankelijk. NVSAleden hebben tot 14 oktober 2021 voorrang boven NVJSAleden en nietleden. NVJSAleden kunnen zich vanaf 14  oktober inschrijven en hebben tot 1 november 2021 voorrang boven nietleden.  Let op: het aantal plaatsen is beperkt. De prijs voor niet-(NVSA/NVJSA)-leden (indien  daarvoor ruimte is en na goedkeuring van de congrescommissie) bedraagt € 575,-.

We hopen u in Maastricht te verwelkomen!
Met hartelijke groeten,
het NVSA Bestuur