18 september 2020 in Algemeen

Derk Wiersum

Vandaag is het precies een jaar geleden dat onze zeer gewaardeerde collega en vriend Derk Wiersum van het leven werd beroofd. Bij dat moment staat het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) stil, zoals alle advocaten en andere togadragers in Nederland dat doen. Niets is sinds 18 september 2019 meer hetzelfde.

Meer dan ooit is het in roerige tijden als deze van belang dat wij respect hebben voor elkaar en begrip tonen voor een ieders uiteenlopende processuele positie, ook als discussies op het scherpst van de snede worden gevoerd. Voor het functioneren van onze rechtspleging is van eminent belang dat strafrechtadvocaten hun werk op een goede, vertrouwelijke en veilige manier kunnen doen. Begrip voor het belang van de kernrol van de strafrechtadvocaat mag van een ieder, binnen en buiten de strafrechtspleging, worden verlangd. Tegelijkertijd mag een ieder van ons, strafrechtadvocaten, verwachten dat wij onze kernrol op een professionele manier vervullen. De wijze waarop Derk zijn werk verrichtte kan daarbij als voorbeeld voor ons allen dienen. De NVSA streeft ernaar zijn waarden, onze waarden, nu en in de toekomst voorop te blijven stellen.

Derk was een warm en geliefd mens en een kundige en integere strafrechtadvocaat. Zijn vriendelijkheid, toewijding en scherpe geest worden nog dagelijks gemist.