17 juli 2018 in Algemeen

CTIVD oordeelt AIVD publicatie “Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld” onzorgvuldig

 

Op 24 april 2018 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar toezichtsrapport gepubliceerd inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten. In dit rapport heeft de CTIVD onder meer aandacht besteed aan de openbare AIVD-publicatie: “Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld “(januari 2016).

De CTIVD beoordeelt de publicatie nu op onderdelen als onzorgvuldig. In het licht van de rol die de genoemde AIVD-publicatie kan spelen in vreemdelingrechtelijke en (reeds heeft gespeeld) in strafrechtelijke procedures jegens personen die naar ISIS-gebied zijn uitgereisd, acht de CTIVD het gewenst deze tekortkomingen onder de aandacht te brengen.

Zie bijgaande brief aan de NVSA d.d. 9 juli 2018.

Brief CTIVD d.d. 9 Juli 2018