9 april 2018 in Actueel, Algemeen

Jack Ham

Jack Ham

Tot onze spijt moeten wij u berichten dat in de nacht van 4 op 5 april jongstleden onze zeer gewaardeerde secretariaats-medewerker Jack Ham, die al geruime tijd ernstig ziek was maar tot nagenoeg het laatste moment zijn werkzaamheden heeft verricht, op 71-jarige leeftijd in een hospice is overleden.

Dit is een groot verlies voor onze vereniging. Jack heeft ruim 10 jaar op zeer enthousiaste, nauwkeurige en betrokken wijze het secretariaat bestierd. Jack was onze ‘conditio sine qua non’, de voorwaarde zonder welke niet vele evenementen van de vereniging georganiseerd konden worden. Velen van u zullen per mail of in persoon contact met hem hebben gehad en gemerkt hebben dat hij een uiterst bescheiden en aimabel mens was die zeer betrokken was bij het wel en wee van onze vereniging en onze leden. Wij zullen Jack erg missen en wensen zijn vrouw en naasten veel sterkte toe bij dit verlies.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 14 april aanstaande om 15.45 uur. De annonce vindt u hier.